ตำนานของพระราหูที่วัดศีรษะทอง

พระราหูที่วัดศีรษะทอง จังหวัดนครปฐม 

     ที่จังหวัดนครปฐม จะมีวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  อยู่หลายวัดด้วยกัน และหนึ่งในวัดที่กล่าวมาก็คือ วัดศีรษะทอง เพราะประชาชนจะรู้จักวัดศีรษะทองเพราะที่นี่จะมีการสักการบูชาพระราหู โดยมีการจัดงานอย่างใหญ่กันเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการนำของดำ จำนวน 9 อย่างมาไหว้พระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคล และให้ช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป เปลี่ยนจากความโชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดี 

สำหรับวัดศีรษะทองนี้ตามประวัติแล้วว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งสมัยนั้นจะตรงกับช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วพบว่าในตอนนั้นรัชกาลที่1 ได้ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่วัดในกรุงเทพ พร้อมกันนั้นพระองค์การอนุญาตให้มีการอพยพชาวเวียงจันทน์ ให้มาอยู่ในไทยด้วยเช่นกัน

โดยชาวเวียงจันทร์ที่เดินทางอพยพเข้ามานั้นได้มีการกระจัดกระจายกันอยู่ ตามริมแม่น้ำและอีกหลายหลายที่ ซึ่งมีกลุ่มคนชาวเวียงจันทน์กลุ่มหนึ่งได้ย้ายมาอยู่ตางแม่น้ำท่าจีนแห่งนี้ และมีการตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยตั้งชื่อหมู่บ้านของตัวเองว่าหมู่บ้านหัวทอง แต่ต่อมามีคนในหมู่บ้านขุดพบเศียรของพระ 

ซึ่งเมื่อตรวจสอบดูแล้วพบว่าเศียรของพระเป็นสีทอง ทางชาวบ้านจึงได้มีความคิดกันว่าจะทำการสร้างวัดไว้ตรงบริเวณนี้ เพราะต่างก็เชื่อว่าการที่ขุดไปเจอกับเศียรพระพุทธรูปนั้นคือลางบอกเหตุว่าจะมีแต่เรื่องดีดี หลังจากนั้นจึงได้ช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นมา และต่อมาทางหน่วยงานราชการก็ได้เข้ามาขุดคลองแม่น้ำนครชัยศรี ซึ่งเป็นคลองแยกมาจากแม่น้ำท่าจีน เพื่อเป็นการเปิดเส้นทาง ทางน้ำเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางเสร็จไปไหว้พระปฐมเจดีย์ ชาวบ้านจึงพากันย้ายมาอยู่ที่ริมคลองเจดีย์บูชา

และหลังจากนั้นทางการก็มีการเปลี่ยนชื่อตำบล มาเป็นตำบลศีรษะทอง และเพื่อให้เป็นการสะดวกในการเดินทางไปทำบุญที่วัดหัวทอง จึงได้มีการย้ายวัดหัวทอง มาอยู่ตรงทีใหม่นี้ด้วยและมีการเปลี่ยนชื่อวัดให้ใหม่จากวัดหัวทอง เป็นวัดศีรษะทองนับแต่นั้นเป็นต้นมา ที่วัดแห่งนี้มีทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ที่มีความเก่าแก่ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางวัดได้มีการสร้างพระราหูที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้ามากราบไหว้ขอพร  ขอโชคลาภ ซึ่งนับตั้งแต่มีการสร้างพระราหูมาก็มีคนมากราบไหว้ขอพรกันอย่างเนืองแน่น