ประวัติของเรือสุพรรณหงส์มีดังนี้

จากเรื่องราวเราก็ทราบกันดีกับเรื่องของเรือสุพรรณหงส์นี้ แต่ทว่าจะมีใครบ้างที่รู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับเรือสุพรรณหงส์นี้ หากเราเป็นคนสังเกตุดีๆจะเห็นว่าเรือสุพรรณหงส์นี้สามารถนำไปประกอบพิธีต่างๆที่เป้ฯเกี่ยวกับเรื่องราวสำคัญดังนั้นเราควรรู้จักกับประวัติของเรือสุพรรณหงส์นี้ไว้เพื่อเป็นความรู้กล่าวโดยมีเรื่องราวดังต่อไปนี้

“ขบวนพระพยุหยาตราทางชลมารค” เป็น ราชประเพณีสำคัญยิ่งที่ตกทอดกันมาแม้กระนั้นโบราณ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในงานพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ลำตอนนี้ ทำขึ้นใหม่ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 เสร็จในยุครัชกาลที่ 6 เมื่อ พุทธศักราช 2454 หัวเรือพระที่นั่งนี้มีโขนเรือรูปหัวของหงส์ ลำตัวเรือทอดยาวเป็นส่วนตัวหงส์ จำหลักไม้ลงรักปิดทองตกแต่งกระจกมีพู่แขวน ปลายพู่เป็นแก้วผลึก ด้านนอกลงสีดำ ท้องเรือลงสีแดง

ใจกลางลำเรือมีที่ประทับเรียก ราชบัลลังก์สาวรุ่น สำหรับพระราชาหรือราชวงศ์ชั้นสูง เรือมีความยาว 46.15 เมตร กว้าง 3.17 เมตร ลึกจนกระทั่งท้องเรือ 94 ซม. กินน้ำลึก 41 ซม. น้ำหนัก 15 ตัน ใช้ความรุนแรงพลมี ฝีพาย 50 คน นายเรือ 2 คน นายท้าย 2 คน คนถือธงด้านหลัง 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนถือฉัตร 7 คน คนตอบรับยาว 1 คน คนตอบยาวปฏิบัติหน้าที่สำหรับการร้องตอบรับเพลงเรือโดยฝีพายจะร้องเห่เรือพร้อมไปตามจังหวะร่วมกับเรือลำอื่นๆ

เรือพระที่นั่งนี้มีโขนเรือรูปหัวของหงส์ ลำตัวเรือทอดยาวเป็นส่วนตัวหงส์ จำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับประดากระจกมีพู่แขวน ปลายพู่เป็นแก้วผลึก ด้านนอกลงสีดำ ท้องเรือลงสีแดง ตรงกลางลำเรือมีที่ประทับเรียก ราชบัลลังก์สาวน้อย สำหรับในหลวงหรือราชวงศ์ชั้นสูง

เรือมีความยาว 46.15 เมตร กว้าง 3.17 เมตร ลึกจนกระทั่งท้องเรือ 94 ซม. กินน้ำลึก 41 ซม. น้ำหนัก 15 ตัน ใช้ความรุนแรงพลมี ฝีพาย 50 คน นายเรือ 2 คน นายท้าย 2 คน คนถือธงด้านหลัง 1 คน พลสัญญาณ 1 คน คนถือฉัตร 7 คน คนตอบรับยาว 1 คน คนขานรับยาวปฏิบัติภารกิจสำหรับการร้องตอบเพลงเรือโดยฝีพายจะร้องเห่เรือพร้อมไปตามจังหวะร่วมกับเรือลำอื่นๆ

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ได้รับรางวัลชมเชยให้เป็นเรือมรดกโลก จากหน่วยงานที่เรียกว่า World Ship Trust เมื่อพ.ศ. 2535