วัดที่มีประวัติทางประวัติศาสตร์ 

พาเที่ยว วัดกู้ วัดที่มีประวัติทางประวัติศาสตร์ 

            หากพูดถึงวัดในจังหวัดนนทบุรีแล้ววัดกู้หรือ ที่เรียกกันว่าวัดพระนางเรือร่มเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่มายาวนานและมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดขึ้นมากมายโดยวัดแห่งนี้มีการคาดการณ์กันว่าได้ถูกก่อสร้างมาเมื่อช่วงเวลาประมาณปีพ.ศ. 2295 และมีการเกิดเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นในพ.ศ. 2423 ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็คือเรือพระที่นั่งของพระบรมราชนเทวีอัครมเหสีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้เกิดอุบัติเหตุเรือร่มมนแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าวัดแห่งนี้

ซึ่งเป็นสาเหตุให้พระองค์สิ้นพระชนม์ซึ่งหลังจากนั้นก็มีการนำซากเรือแล้วกูผสมขึ้นมาจากน้ำแล้วนำมาไว้ที่วัดแห่งนี้หลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านจึงเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดกู้ที่วัดแห่งนี้จะมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์มีอายุเก่าแก่มายาวนานมากกว่า 100 ปีถูกนำมาประดิษฐ์ฐานไว้ตรงบริเวณทางเข้าวัด

ซึ่งจะมีวิหารเปิดโล่งให้ประชาชนเข้าไปทำการกลับไหว้เคารพบูชาและที่นี่ยังมีอุโบสถเก่าแก่ของวัดที่ทางวัดจะมีการทำนุบำรุงรักษาไว้และสามารถให้ประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมความงามได้ซึ่งภายในจะมีการวาดภาพเป็นแบบจิตรกรฝาผนังมีเขียนลายดอกไม้ไว้ อย่างสวยงามและที่สำคัญที่วัดแห่งนี้มีหลวงพ่อสมปรารถนาซึ่งประชาชนให้การเคารพนับถือเลยทั้งอยู่ที่นี่ทำให้ในแต่ละวันต่างก็มีประชาชนเป็นจำนวนมากเดินทางมากราบไหว้พระพุทธรูปและมาทำบุญกับพระสงฆ์กันอย่างเนืองแน่นทุกวัน หากใครเคยมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้จะเห็นว่าวัดยังคงสภาพในความอุดมสมบูรณ์ภายในบริเวณวัดมีความร่มรื่นร่มเย็นเหมาะแก่การมาทำบุญไหว้พระและปฏิบัติธรรม  ที่วัดแห่งนี้ไม่เน้นให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้ขอหวย

 

เพราะเน้นให้ประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมมากว่า ในปัจจุบันหากเราเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เราจะยังคงเห็นซากเรือที่ถูกกู้ขึ้นมา อยู่ในบริเวณศาลา ที่ทางวัดมีการจัดทำเอาไว้ ให้ประชาชนได้เดินทางมากราบไหว้เรือโบราณนี้ด้วย การเดินทางมาที่วัดแห่งนี้สามารถเดินทางมาได้ทั้งทางน้ำ

 

ซึ่งต้องนั่งเรือเช่ามาจากท่าน้ำปากเกร็ด และทางรถยนต์ก็สามารถขับมาแล้วเอารถเข้ามาจอดที่วัดได้เลย ในวัดจะมีพื้นที่ร่มรื่น และเรายังจะเห็นพระนอนขนาดใหญ่ที่จะอยู่ในศาลากลางแจ้ง สำหรับวัดแห่งนี้ว่ากันว่ามีการสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยมีการออกแบบวัดเป็นแบบศิลปะของชาวมอญ ซี่งเราจะสังเกตุได้จากลักษณะของโบสถ์และการวาดภาพบอกเล่าเรื่องราวเอาไว้ภายในโบสถ์