วัตถุดิบที่มันสามารถเข้ามาเปลี่ยนโลกได้จริง

น้ำตาล

สำหรับน้ำตาลนี้มันไม่ได้จะเป็นแต่เครื่องปรุงที่ให้มีรสหวานแต่อย่างเดียวที่มันสามารถทำให้อาหารได้มีความอร่อยอย่างเดียวอีกทั้งในความเป็นมาของน้ำตาลที่ได้มีการแพร่หลายไปสู่ในอารยธรรมชาติต่างๆที่มันยังคงแฟงไปอยู่ในยะที่มันยังได้เข้าไปส่งผลทำให้เศรษฐกิจของสังคมรวมไปถึงวัฒนธรรมของโลกที่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธ

ครั้งแรกที่มนุษย์คนเราได้รู้จักกับความหวานมาจากน้ำผึ้งและกว่าจะมารู้จักต้นอ้อยและน้ำตาลที่ได้ทำมาจากน้ำอ้อย ซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุคแรกนั้นน้ำตาลถือได้ว่ามันเป็นของที่หาได้ยากอีกทั้งยังได้เป็นของบูชาในพิธีกรรมด้านศาสนาและมันยังได้เป็นสินค้าที่มีความหรูที่คนรวยเท่านั้นถึงจะซื้อได้และด้วยความน้ำตาลที่มีอยู่จำนวนมาก

จึงได้ทำให้มีการเกิดอุตสาหกรรมอ้อยที่มีขนาดใหญ่ได้เกิดขึ้นมาและนำไปสู่การค้าทาสเพื่อจะให้เข้าไปเป็นแรงงานภายในไร้อ้อยหลังจากนั้นก็ได้นำไปสู่การเลิกจ้างทาส ซึ่งการผลิตน้ำตาลนั้นก็ได้ถูกเปลี่ยนจากแรงงานทาสเข้ามาสู่เป็นแรงงานจ้าง ซึ่งไร้อ้อยในอเมริกาใต้ก็ได้จ้างคนแรงงานจากปทระเทศอินเดียฟิลิปปินส์เกาหลีญี่ปุ่นและชาวเอเชียชาติอื่นๆอีกมากมายจนมันได้กลายมาเป็นการอพยพในการย้ายถิ่นของผู้คนจำนวนเป็นล้านและมันก็ยังทำใหเจำนวนคนอีกหลายล้านคนต่างก็ได้พบอิสละภาพต้องบอกเลยว่าน้ำตาลนั้นสามารถเข้ามาเปลี่ยนโลกได้อย่าแท้จริง

เครื่องเทศ

สำหรับในส่วนของเครื่องเทศนั้นต้องบอกเลยว่ามันก็ยังได้เป็นอีหนึ่งในการถนอมอาหารที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากอีกทั้งมันยังได้กลายมาเป็นการประติวัตในส่วนของรสชาติในการรับประทานของทางยุโรปจากหน้ามือเป็นหลังมือและยังต้องบอกเลยว่าในการค้าเครื่องเทศมันเป็นการยังได้เป็นการค้นพบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่สุด

สำหรับเครื่องเทศอย่างอบเชยพริกไทก้านพูมันก็ยังได้กลายมาเป็นสินค้าในหมู่คนชนชั้นสูง ซึ่งก็ได้มีการนำเข้ามาจากเอเชียและแอฟริกาเวนิดก็ได้เป็นคนผูกขาดทางการค้าขายในยุโรป เพราะว่าได้มีเส้นทางที่อยู่ในทางสายไหม ซึ่งก็ได้ทำให้เจ้าสำนักของโรปตุเกตให้เดินเรืออ้อมไปที่ประเทศอินเดียและโคลัมบัสได้เดินเรือไปที่เอเชียอีกทั้งยังได้ทำให้ที่โรปตุเกตและดัสต่างก็ได้เข้ามาทำสงครามเข้ามาแย้งกันและได้เข้ามาทำอนานิคมเครื่องเทศในหมู่เกาะที่อินโดนีเชียอีกด้วย

 

สนับสนุนโดย  bk8