อังกฤษได้มอบเอกราชให้กับพม่า

ในช่วงที่อังกฤษได้มอบเอกราชให้กับทางพม่านั้นทำไมรัฐฉานถึงไม่เลือกอยู่กับประเทศไทยทั้งๆที่ดินแดนรัฐฉานมีชาติพันไทใหญ่ที่ได้มีความเกี่ยวพันกันกับคนไทยในสยามจนถึงปัจจุบันก็ยังมีความสัมผัสอันนี้อยู่ ทำไมในช่วงที่อังกฤษได้มอบเอกราชให้กับทางพม่านั้นทำไมรัฐฉานทำไมไม่เลือกที่จะอยู่กับไทยตั้งแต่แรก

แต่เดิมนั้นประเทษรัฐฉานตกเป็นของประเทศพม่าในสมัยพระเจ้าอลองพญาภายหลังจากที่ประเทศอังกฤษนั้นได้ยึดประเทศพม่าได้และได้ขยายอาณาเขตไปยังเมืองเชียงตุงก็ได้ประกาสว่าอังกฤษได้ยึดเอาเมืองไตไปเรียบร้อยแล้วหากแต่แตกต่างตรงพม่าที่คือประเทศพม่าได้เป็นเมืองใต้อนานิคมแต่รัฐฉานเป็นเมืองใต้อารักขา

กล่าวคือประเทศไทใหญ่นั้นไม่ใช่ประเทศพม่าและก็ไม่ใช่ประเทศไทยอีกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้อยู่ภายใต้อารักขาของประเทศอังกฤษแต่ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นทางประเทศญี่ปุ่นได้ขอให้ประเทศไทยยกกำลังทหารได้เข้ายึดรัฐฉานและเชียงตุงจากทหารจีนและโดยญี่ปุ่นนั้นก็ได้ส่งให้ประเทศไทยผนวกเป็นสหรัฐไทเดิมเป็นจังหวัดไทใหญ่ซึ่งโดยในช่วงนี้รัฐฉานมีสถานภาพเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยและได้มีชื่อว่าสหรัฐไทเดิมโดยต่อมาได้รับอิสระภาพนอกจากประเทศญี่ปุ่นนั้นได้แพ้สงครามประเทศไทยจึงต้องส่งคืนให้สหประชาชาติทางอังกฤษจึงได้ผนวกเข้ากับพม่าแทนโดยหลังจากที่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผ่านมาทางการพม่าพยายามโน้มน้าวเจ้าฟ้าเหล่าบันดาไทใหญ่

เพื่อให้เข้าเรียกร้องเอกราชโดยเจ้าฟ้าไทใหญ่จึงได้รวมลงนามในสนธิสัญญากับชาวพม่าและกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆเพื่อที่จะได้ขอเอกราชจากอังกฤษโดยสัญญาดังกล่าวเพื่อจะนำไปสู่การร่างประธรรมนูญซึ่งได้ระบุให้ชนชาติที่ได้ร่วมลงนามในสัญญาสามารถที่จะแยกตัวไปเป็นอิสระได้หลังจากที่ได้อยู่รวมกันคบ10ปีและก็ได้กล่าวคือทางไทใหญ่ได้ประกาสไม่ได้อยากอยู่ประเทศพม่าหรือประเทศไทยแต่จะต้องการอยู่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครโดยเมื่อทางอังกฤษได้ให้เอกราชกับพม่าและไตรัฐบาลกลางพม่าก็ไม่ยอดทำตามสัญญา

และพยายามทำการรวมดินแดนให้เป็นของประเทศพม่าด้วยเหตุนี้จึงได้ทำให้ชาวไตหรือชาวไทใหญ่จึงไก่อตั้งกองกำลังกู้ชาติของตนเองขึ้นมาโดยหลังจากที่ประเทษอังกฤษนั้นได้ให้เอกราชกับพม่าและชาวไทใหญ่อังกฤษก็ได้ถามว่าจะอยู่กับประเทศไทยหรือประเทศพม่าตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นสามารถเข้ายึดประเทศพม่าได้และให้ประเทศไทยนั้นไปปกครองเชียงตุง

 

สนับสนุนโดย  dewabet