เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้

สำหรับจิ๋นซีฮ่องเต้นั้นได้มีการปกครองแค่เวลาเพียงไม่นานประมาณ15ปีและก่อนจะสิ้นพระชนม์ราชศ์ฉินจะมีการล่มสลายนั่นเขายังได้ทำเรื่องราวให้กับแผ่นดินจีนอย่างมาก และยังได้จัดสร้างทำสุสานจักรพรรดิซึ่งเป็นที่สำหรับเอาไว้ฝั่งศพหลังที่ได้สิ้นพระชนม์เพื่อจะใช้ชีวิตยังปรโลกและในวันนี้เราจะนำคุณมารู้จัดกับสุสานของจิ๋นซีฮ่องเต้ว่าจะมีอะไรกันบ้างมาดูกัน

สมบัติมากมาย ค่ายกลลึกล้ำ

สำหรับในปัจจุบันนั้นทางการของประเทศจีนได้ทำการขุดค้นเปิดกรุของสุสานของจิ๋นซีไปในบางส่วนแล้วนั้นก็คือส่วนของสุสานของทหารจิ๋นซีหรือสุสานทหารดินเผาในขณะที่ส่วนที่เป็นส่วนฝั่งของพระศพของจิ๋นซีฮ่องเต้หรือสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีนั้นวันนั้นก็ยังได้เก็บรักษาคงสภาพเดินให้คงอยู่เอาไว้และได้มีลักษณะที่เป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่คล้ายกับพีระมิดได้มีความสูงประมาณ70เมตรและในเหตุที่ยังไม่ได้มีการขุดค้นเปิดสุสานที่ได้ฝั่งพระศพจิ๋นซีฮ่องเต้นั้นในด้านของทางวิชาการมันน่าจะมาจากเทคโนโลยี

ที่ยังได้มีไม่พร้อมเพราะสิ่งต่างๆที่อยู่ในนั้นเมื่อได้มีการขุดนำเอาขึ้นมาเจอกับสภาพในปัจจุบันมันก็อาจจะมีการที่จะทำให้เสียหายเสื่อมสภาพหรืออาจจะทำให้มันเปลี่ยนสีได้และด้วยอีกหนึ่งเหตุผลของความเชื่อตามในเรื่องเล่าดั้งเดิมนั้นที่ได้ระบุว่าเนื่องจากสุสานที่ได้เอาไว้ฝั่งพระศพของจิ๋นซีฮ่องเต้นั้นได้มีทรัพย์สมบัติที่ได้บรรจุอยู่มากมายช่างโบราณจึงได้สร้างกลไกซ้อนมันเอาไว้เพื่อป้องกันพวกจอมโจรเข้ามาขุดสุสาน ซึ่งมันก็ได้ส่งผลกระทบต่อนักโบราณคดีที่จะเข้ามาสำรวจทำการขุดค้นที่สุสานนั่นเอง

กองทัพทหารดินเผาอันเกรียงไกร

สุสานจิ๋นซีได้มีไฮไลท์และภาพจำที่สำคัญก็คือสุสานของทหารจิ๋นซีอันเกรียงไกรเนื่องจากได้มีการขุดค้นและเปิดหลุมให้ได้เข้าไปเที่ยวชมโดยจะมีข้อมูลได้ละบุว่ากองทัพของทหารดินเผานั้นได้มีทั้งหมด8หลุมที่ได้มีการขุดค้นด้วยกันแต่ในปัจจุบันนั้นทางการประเทศจีนได้มีการขุดเปิดแค่เพียง3หลุมเพียงเท่านั้น

หลุมแรกเป็นเหล่าแนวหน้าหน่วยกล้าตายมีขุนทหารที่ได้ทำท่าถืออาวุธจำพวกหอกดากกว่า6,000นายหลุมที่สองมีหุ่นพลรบประมาณ1,000นายส่วนที่เหลือนั้นได้เป็นขบวนหุ่นม้าศึกและรถม้าหลุมที่สามได้มีซากของกระดูกสัตว์ที่อยู่ข้างด้านหน้าว่ากันว่าเป็นเครื่องพิธีในการบูชายักษ์ศพและได้มีรถม้า ม้าศึกรวมกันประมาณ70ตัว