การปฏิรูปล้มสลายของสหภาพโซเวียต

สงครามเย็นCOLD WARได้เป็นความเห็นต่างจากสองแนวคิดโดยฝ่ายโลกเสรี นำโดยAMERICAกับฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ที่ได้มีSOVIETเป็นผู้นำ สงครามเย็นได้มีการทำสงครามกับระหว่างชาติมหาอำนาจทั้ง2แต่ใช้ในรูปแบบของสงครามตัวแทนPROXY WARเช่นสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามหลังสงครามโลกครั้งที่2ได้ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาทางยุโปรทางตะวันออกหลายประเทศได้ตกเป็นบริวาลNIKITAKHRUSHCHEVเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียต

ส่งผลให้HARRY s. TRUMANประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศ “วาทะทรูแมน”เมื่อวันที่12มีนาคม ค.ศ.1947 โดยได้กล่าวว่าจะให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแก่ประเทศเอกราชที่กำลังจะถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ายึดครองวาทะนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นสหภาพโซเวียตเป็นประเทศแรกของโลกที่ปกครองด้วยระบอมของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตามแนวคิดของKARL MARXมาตั้งแต่  ค.ศ. 1917

จากนั้นได้ล่มสลายลงเมื่อวันที่25ธันวาคม ค.ศ.1991ในสมัยของประธานาธิบดีmikhail gorbachev จากนั้นmikhail gorbachevก็พยายามที่จะปฏิรูปสหภาพโซเวียตตามนโบายglasnostคือการเปิดกว้างรับการติดต่อจากโลกภายนอกหลังปิดประเทศอยู่หลังม่านเหล็กมานานและPerestroikaคือการปรับและเปลี่ยนจากสังคมนิยมมาเป็นเสรีนิยมใหม่Neoliberalismพร้อมกันนี้ mikhail gorbachevยังได้ยุติการแข่งขันทางด้านอาวุธกับสหรัฐ ซึ่งนโยบายของ mikhail gorbachevนี่เอง

ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นการสิ้นสุดของสงครามเย็นและการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเขาได้มีความคิดที่เป็นมีหัวก้าวหน้าโดยได้เห็นว่าระบอม คอมมิวนิสต์ควบคุมระบบงานจนไม่มีประสิทธิภาพขายนวัตกรรมใหม่ๆที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกได้เศรษฐกิจในประเทศไม่ขยายตัวจนเกิดวิกฤตเพราะเอางบประมาณไปช่วยเหลือพันธมิตรในทวีปเอเชียแอฟริกาและอเมริกากลางการแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาโดยพัฒนาอาวุธยุธศาสตร์ทางอวกาศเพื่อแข่งขันกับโครงการสตาวอของสหรัฐอเมริกาจนเกิดปัญหาขาดดุลงบประมาณและประการสุดท้ายผลการปฏิรูปของสหภาพโซเวียต

ได้เป้นการเปิดโอกาสให้กับประเทศให้มีบริวาลอย่างเยรมนีทางตะวันออกHungaryโปรแลนด์และเชโกสโลวาเกียเริ่มปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตและเคลื่อนไหวออกตัวจากสหภาพโซเวียต วึ่งทางสหภาพโซเวียตก็ไม่ได้ดำเนิดการนโยบายแทรกแซงแต่อย่างใดเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นทางยุโรปตะวันออกได้ส่งผลให้รัฐต่างๆในสหภาพโซเวียตเคลื่อนไหว

เพื่อแยกตัวเป็นเอกราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากBoris Yeltsinคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญของนาย mikhail gorbachevถึงแม้ว่า mikhail gorbachevจะพยายามที่จะหาทางออกในการเคลื่อนไหวในคราวนี้ด้วยการจดทำหนังสือสันธิสัญญาใหม่โดยจะเป็นการเพิ่มอำนาจในการปกครองตนเองให้แก่รัฐต่างๆในสหภาพโซเวียตเพื่อชักจูงไม่ให้รัฐเหล่านั้นแยกตัวมาเป็นเอกราชอย่างไรก็ตามสนธิสัญญาใหม่ฉบับนี้

ไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐต่างๆอีกทั้งคะแนนนิยมของนายmikhail gorbachevก็ได้ลดลงเป็นอย่างมากจากความล้มเหลวในการปฏิรูปเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียต

 

สนับสนุนโดย  entaplay แทงบอลออนไลน์