การค้นพบเจอ อนุภาคTachyon,เตคีออน

ถ้าสมมุติมนุษย์เราสามารถยอตัวให้เล็กลงได้และเราทำให้Space timeหรือกาลอวกาศเกิดการโค้งงอได้และเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สูงระดับใกล้เคียงกับแสงหรือเทียบเท่ากับแสงได้เราก็อาจจะไปอยู่ในมิติที่เวลายืดออกไปเป็นสิบยี่สิบเท่าตามที่ทฤษฎีที่บอกก็เป็นได้และตรงนี้ก็น่าจะมีอีกหนึ่งคำถามที่ตั้งขึ้นมาเช่นกันว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราย่อตัวเล็กได้เราสามารถเข้าไปอยู่ในมิติที่เวลายืดออกได้และเราสามารถที่จะไปปกลับอดีตหรืออนาคตได้ใช่หรือไม่

คือตรงนี้มันคือคนละหลักทฤษฎีกันคือถ้าเกิดว่าเราได้พูดถึงเรื่องของหลักการไปกลับอนาคตหรือSpace timeเราจะต้องมองทฤษฎีในเรื่องของทฤษฎีLiht Cone,หรือกรวยแสงแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาหรือว่าการไปในอดีตเราจะนึกถึงเรื่องของทฤษฎีรูหนอนหรือว่าEinstein Rosen Bridge Theory

ซึ่งตรงนี้มันได้แตกต่างกับกรวยแสงอยู่นิดหน่อยและถ้าเราจะพูดให้เห็นภาพทีละอย่างแล้วอย่างทฤษฎีกรวยแสงภาพที่เราได้เห็นมันออกมาตามงานวิทหรือตามงานสิ่งที่เราเคยเรียนมามันจะเป็นรูปที่มัมนคล้ายกับมีกรวยอยู่สองอันโดยทางด้านก้นกรวยจะติดกัน โดยไอน์สไตน์ เขาได้บอกเอาไว้ว่ากรวยแสงตรงนี้มันจะมีเส้นแนวขวางที่พุ่งขึ้นไปมันคือเส้นความเร็วแสง

ที่เขาบอกว่ามนุษย์เราจะสามารถเห็นได้เพียงสิ่งที่อยู่ในเส้นของความเร็วแสงนี่เท่านั้นถ้าเกิดออกไปจากเส้นความเร็วแสงนี่มนุษย์เราจะไม่สามารถที่จะเห็นได้แต่ถามว่ามันมีอะไรที่อยู่นอกเส้นของความเร็วแสงนี้มั้ยเขาก็ยังบอกไม่ได้และยังยืนยันไม่ได้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่เขาคาดการณ์กันว่ามันน่าจะมีและเขาได้บอกว่าการตรวจสอบล่าสุดเขาได้ค้นพบอนุภาคหนึ่งอย่างที่ชื่อว่า อนุภาคTachyon,เตตคีออนอยู่ในพื้นที่ที่มันได้อยู่นอกเส้นของความเร็วแสงนั่นก็เเสดงว่า

ซึ่งนี้น่าจะยืนยันได้แล้วเกือบร้อยเปอร์เซนว่ามันน่าจะมีบางอย่างที่มนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นได้และได้อยู่เหนือการมองเห็นขอบเขตของมนุษน์เรานั้นเอง โดยถามว่าถ้ามันได้อยู่เหนือขอบเขตการมองของมนุษย์ได้มันจะสามารถเกิด Liht Coneได้ยังไง ซึ่งถ้าหากเราสงเกตุดูว่ามันจะมีเส้นสีแดงที่เป็นเส้นความเร็วของแสง 

ซึ่งตรงจุดนี้มันได้เป็นจุดที่ได้ค้นพบTachyon ซึ่งในปัจจุบันมนุษย์เราสามารถที่จะมองเห็นได้แค่เส้นความเร็วของแสงแต่ว่าถ้าเราสามารถเอาตัวเราไปอยู่นอกจุดของเส้นความเร็วแสงได้นั่นก็แสดงว่าเราจะสามารถเดินทางไปข้างหน้าหรือเดินทางย้อนกลับก็ได้นั่นก็คือทาง Liht Coneนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  rb88